Disclaimer

Printervriendelijke versie

De tekst en illustraties van deze website zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Toch kan de informatie niet (meer) volledig of juist zijn. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. MC Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. MC Groep behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij MC Groep.  MC Groep machtigt u delen van deze site voor niet-commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC Groep verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via de afdeling PR & Communicatie.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie MC Groep geen controle kan uitoefenen. MC Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.